1. passad

  passad, passadvind, benämning på vindar över de tropiska oceanerna.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 4. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 5. Vladimir Lenin

  Lenin (egentligen Uljanov), Vladimir Iljitj, född 10 april 1870 (22 april enligt nya stilen), död 21 januari 1924, rysk och sovjetisk politiker och marxistisk teoretiker, sitt lands ledare från 1917.
 6. passadvind

  passadvind, detsamma som passad.
 7. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.

 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 10. borgare

  borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.