1. hälsing

  hälsing, ung ejderhane med en fjäderdräkt som starkt avviker från den vuxna hanens praktdräkt.
 2. praktdräkt

  prak`tdräkt subst. ~en ~er ORDLED: prakt--dräkt-en
  Svensk ordbok
 3. hanne

  hann`e subst. ~n hannar ORDLED: hann-en
  Svensk ordbok
 4. guding

  gu`ding subst. ~en ~ar ORDLED: gud-ing-en
  Svensk ordbok
 5. ejder

  ej´der subst. ~n ejdrar ORDLED: ejdr-ar
  Svensk ordbok