1. ejderdun

    ejderdun, dun som ejderhonan plockar från bröst och buk för att fodra redet och täcka över äggen med när hon lämnar boet.
  2. breda ut

    breda u´t el. bre u´t verb bredde brett, pres. breder el. brer ORDLED: bred-er SUBST.: utbredande, utbredning
    Svensk ordbok