1. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 2. Ek

  Ek, f.d. församling i Mariestads kommun, Västergötland.
 3. Mats Ek

  Ek, Mats, född 18 april 1945, dansare och koreograf; jämför släktartikel Ek.
 4. Ek

  Ek, släkt, härstammande från fabrikören Ludvig Börjesson Ek i Göteborg, som var far till Sverker Ek.
 5. Malin Ek

  Ek, Malin, född 1945, skådespelerska; jämför släktartikel Ek.
 6. Karin Ek

  Ek, Karin, född Lindblad, 1885–1926, lyriker; jämför släktartikel Ek.
 7. ek–hasselskog

  ek–hasselskog, ekblandskog med mycket hassel samt även björk, sälg, asp, lönn, lind, bok och avenbok och på rika marker också alm och ask.
 8. Sverker Ek

  Ek, Sverker, 1887–1981, litteraturhistoriker, professor vid Göteborgs högskola 1932–55; jämför släktartikel Ek.
 9. afrikansk ek

  afrikansk ek, bongossi, bongosi, azobé, ekki, Lophira procera (syn. L. alata), art i familjen ochnaväxter.
 10. Sverker R. Ek

  Ek, Sverker Rolf, 1930–2019, litteraturvetare, professor vid Umeå universitet från 1985; jämför släktartikel Ek.