1. Ekaterini Sakellaropoulou

  Sakellaropoulou, Ekaterini,  född 1956, grekisk jurist, president sedan 2020.

 2. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 3. eka

  eka, mindre rodd- eller segelbåt, ursprungligen en urholkad trädstam, numera vanligen klinkbyggd med tvär akter och fallande stäv, t.ex. Långedragsekan, som är försedd med centerbord av plåt.
 4. Eka Nobel

  Eka Nobel, kemiföretag med tillverkning av blekkemikalier för cellulosa- och pappersindustrin.
 5. eka-

  eka- användes av Dmitrij Mendelejev som förstavelse i betydelsen ’det första efter’, när han med eka-aluminium, eka-bor och eka-kisel provisoriskt namngav de tre grundämnen, vilkas existens och egenskaper han förutsåg 1871.
 6. eka

  2e`ka verb ~de ~t ORDLED: ek-ar SUBST.: ekande
  Svensk ordbok
 7. eka

  1e`ka subst. ~n ekor ORDLED: ek-an
  Svensk ordbok
 8. resonans

  resonans, inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande (oscillerande) system som innebär att även en svag, periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt.
 9. Ekaätten

  Ekaätten, sentida namn på en medeltidssläkt, som dog ut innan bruket av släktnamn blev vanligt i Sverige.
 10. ekayana

  ekayana, sanskrit och pali ekāyana, i indiskt tänkande (redan i upanishader och tidiga paliskrifter) ”den enda vägen”, ”den absoluta enhetens väg”.