1. eka

  eka är en liten roddbåt.
 2. eka-

  eka- användes av Dmitrij Mendelejev som förstavelse i betydelsen ’det första efter’, när han med eka-aluminium, eka-bor och eka-kisel provisoriskt namngav de tre grundämnen, vilkas existens och egenskaper han förutsåg 1871.
 3. eka

  2e`ka verb ~de ~t ORDLED: ek-ar SUBST.: ekande
  Svensk ordbok
 4. eka

  1e`ka subst. ~n ekor ORDLED: ek-an
  Svensk ordbok
 5. Eka Nobel

  Eka Nobel, kemiföretag med tillverkning av blekkemikalier för cellulosa- och pappersindustrin.
 6. Ekaätten

  Ekaätten, sentida namn på en medeltidssläkt, som dog ut innan bruket av släktnamn blev vanligt i Sverige.
 7. ekayana

  ekayana, sanskrit och pali ekāyana, i indiskt tänkande (redan i upanishader och tidiga paliskrifter) ”den enda vägen”, ”den absoluta enhetens väg”.
 8. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 9. ekarté

  ekarté subst. ~n ORDLED: e-kart-én
  Svensk ordbok
 10. Margareta Ekarv

  Ekarv, Margareta, 1936–2014, författare.