1. Eka Nobel

  Eka Nobel, kemiföretag med tillverkning av blekkemikalier för cellulosa- och pappersindustrin.
 2. eka

  eka, mindre rodd- eller segelbåt, ursprungligen en urholkad trädstam, numera vanligen klinkbyggd med tvär akter och fallande stäv, t.ex. Långedragsekan, som är försedd med centerbord av plåt.
 3. Harpsund

  Harpsund, herrgård i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 4. Hugo Eckener

  Eckener, Hugo, 1868–1954, tysk luftskeppsbyggare.
 5. kaffekanna

  kaff`ekanna subst. ~n kaffekannor ORDLED: kaffe--kann-an
  Svensk ordbok
 6. pytsa

  pyt`sa verb ~de ~t ORDLED: pyts-ar SUBST.: pytsande, pytsning
  Svensk ordbok
 7. kasta loss

  kasta loss´ verb kastade kastat ORDLED: kast-ar SUBST.: losskastande, losskastning
  Svensk ordbok
 8. prima

  prima [pri´- el. pri`-] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. slita sig

  sli`ta sig verb slet slitit, pres. sliter ORDLED: slit-er
  Svensk ordbok
 10. kantra

  kan`tra verb ~de ~t ORDLED: kant-rar SUBST.: kantrande, kantring
  Svensk ordbok