1. gråsiska

  gråsiska, Carduelis flammea, art i fågelfamiljen finkar.

 2. dagsvers

  dagsvers, en journalistisk genre som består av ett nyskrivet poetiskt bidrag som, helst dagligen, uppträder med fast placering på en dagstidnings lätta sida.
 3. cittra

  citt`ra subst. ~n cittror ORDLED: cittr-an
  Svensk ordbok
 4. ödslig

  ö`dslig adj. ~t ORDLED: öd-slig
  Svensk ordbok
 5. eka

  2e`ka verb ~de ~t ORDLED: ek-ar SUBST.: ekande
  Svensk ordbok
 6. skalla

  skall`a verb ~de ~t ORDLED: skall-ar SUBST.: skallande, skallning (till 2); skall (till 1)
  Svensk ordbok
 7. ihålig

  i`hålig adj. ~t ORDLED: i--hål-ig
  Svensk ordbok
 8. skallra

  2skall`ra verb ~de ~t ORDLED: skallr-ar SUBST.: skallrande, skallring; skaller
  Svensk ordbok