1. eka

  eka, mindre rodd- eller segelbåt, ursprungligen en urholkad trädstam, numera vanligen klinkbyggd med tvär akter och fallande stäv, t.ex. Långedragsekan, som är försedd med centerbord av plåt.
 2. Harpsund

  Harpsund, herrgård i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 3. Hugo Eckener

  Eckener, Hugo, 1868–1954, tysk luftskeppsbyggare.
 4. kaffekanna

  kaff`ekanna subst. ~n kaffekannor ORDLED: kaffe--kann-an
  Svensk ordbok
 5. pytsa

  pyt`sa verb ~de ~t ORDLED: pyts-ar SUBST.: pytsande, pytsning
  Svensk ordbok
 6. kasta loss

  kasta loss´ verb kastade kastat ORDLED: kast-ar SUBST.: losskastande, losskastning
  Svensk ordbok
 7. prima

  prima [pri´- el. pri`-] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 8. slita sig

  sli`ta sig verb slet slitit, pres. sliter ORDLED: slit-er
  Svensk ordbok
 9. kantra

  kan`tra verb ~de ~t ORDLED: kant-rar SUBST.: kantrande, kantring
  Svensk ordbok
 10. segel

  se´gel subst. seglet, plur. ~, best. plur. seglen ORDLED: segl-et
  Svensk ordbok