1. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 2. ekarté

  ekarté subst. ~n ORDLED: e-kart-én
  Svensk ordbok
 3. Margareta Ekarv

  Ekarv, Margareta, 1936–2014, författare.
 4. Quercus

  Quercus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet ekar.
 5. eko

  eko är ett ljud från en ljudkälla som har reflekterats mot ett föremål i närheten.
 6. ollon

  ollon, nötfrukten hos ekar ( ekollon) och bokar ( bokollon).
 7. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 8. Blekinge

  Blekinge är ett litet landskap i sydöstra Götaland.
 9. frihetsträd

  frihetsträd, träd, vanligen ekar eller popplar, som planterades som symboler för friheten under nordamerikanska frihetskriget och under franska revolutionen.
 10. ringporighet

  ringporighet, då porerna är stora och samlade mot gränsen mellan årsringarna i veden hos en del lövträd och andra gömfröiga vedväxter.