1. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 2. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 3. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 4. lövskog

  lövskog, skog bildad av lövträd, dvs. träd med tunna, relativt breda blad.
 5. lövträd

  lövträd är träd med breda blad, inte smala barr.
 6. ekoxe

  ekoxe är Sveriges och till och med Europas största skalbagge.
 7. ekarté

  ekarté subst. ~n ORDLED: e-kart-én
  Svensk ordbok
 8. Margareta Ekarv

  Ekarv, Margareta, 1936–2014, författare.
 9. ädellövskog

  ädellövskog, skog av s.k. ädla lövträd, dvs. ekar, almar, ask, lönnar, lindar och avenbok; ibland räknas också bok hit.
 10. Quercus

  Quercus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet ekar.