1. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 2. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 3. Marianne Fredriksson

  Fredriksson, Marianne, född 28 mars 1927, död 11 februari 2007, författare och journalist.
 4. Bill Skarsgård

  Skarsgård, Bill, född 1990, skådespelare; son till Stellan Skarsgård, bror till Alexander Skarsgård och Gustaf Skarsgård.

 5. gallbildning

  gallbildning, gall, cecidium, förändrad växtdel som uppstår genom ökad celldelning eller celltillväxt orsakad av djur, svamp eller mikroorganism.
 6. Visingsö

  Visingsö är en ö i Vättern och hör till Småland.
 7. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 8. galläpple

  galläpple, sfärisk, 5–20 mm stor gallbildning på undersidan av ekblad orsakad av gallsteklar av släktet Cynips.
 9. vikingaskepp

  vikingaskepp var stora fartyg som användes i Norden på vikingatiden, 800–1050 efter Kristus.
 10. bärande träd

  bärande träd, benämning i äldre svenska lagar på fruktbärande träd.