1. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 2. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 3. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 4. lövskog

  lövskog, skog bildad av lövträd, dvs. träd med tunna, relativt breda blad.
 5. ekoxe

  ekoxe är Sveriges och till och med Europas största skalbagge.
 6. lövträd

  lövträd är träd med breda blad, inte smala barr.
 7. ädellövskog

  ädellövskog, skog av s.k. ädla lövträd, dvs. ekar, almar, ask, lönnar, lindar och avenbok; ibland räknas också bok hit.
 8. Djurgården

  Djurgården, område i nordöstra Stockholm, som sträcker sig från Brunnsviken i norr över Lill-Jansskogen omedelbart norr om stadskärnan och det f.d. militära övningsfältet Ladugårdsgärdet (i dagligt tal ”Gärdet”) öster därom till Saltsjön i söder.
 9. Appalacherna

  Appalacherna, engelska Appalachian Mountains, bergssystem i östra Nordamerika.
 10. Quercus

  Quercus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet ekar.