1. ekarté

  ekarté subst. ~n ORDLED: e-kart-én
  Svensk ordbok
 2. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 3. Presper Eckert

  Eckert, Presper, 1919–95, amerikansk elektronikingenjör.
 4. Nordmakedonien

  Nordmakedonien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 5. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 6. bergek

  bergek, vinterek, Quercus petraea, art i familjen bokväxter.
 7. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 8. écarté

  écarté, franskt kortspel från tidigt 1800-tal, utvecklat ur trumf.
 9. ekskog

  ekskog, i Norden skog av endera av (eller båda) våra ekarter, (skogs)ek och bergek, vanligen med inslag av andra trädarter.
 10. Johannes Johann Eccard

  Eccard, Johannes ( Johann), 1553–1611, tysk tonsättare, sångare och kapellmästare.