1. Ekensholm

  Ekensholm, herrgård i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 2. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 3. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 4. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.

 5. Märta af Ekenstam

  af Ekenstam, Märta, 1880–1939, silversmed och konsthantverkare.
 6. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 7. Stor-Eken

  Stor-Eken, ö i Vänern i norra Västergötland; för belägenhet se landskapskarta Västergötland.
 8. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.
 9. röta

  röta, vitt begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.
 10. träd

  träd kallar man växter som vanligen blir minst 5 meter höga och som har en tydlig huvudstam.