1. Ekensholm

  Ekensholm, herrgård i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 2. Märta af Ekenstam

  af Ekenstam, Märta, 1880–1939, silversmed och konsthantverkare.
 3. Stor-Eken

  Stor-Eken, ö i Vänern i norra Västergötland; för belägenhet se landskapskarta Västergötland.
 4. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.

 5. Perun

  Perun, östslavisk åsk- och himmelsgud med eken som heligt träd.
 6. ekgalläpple

  ekgalläpple, bladgall på ek orsakad av larver av den könlösa generationen av gallstekelarten Cynips quercus-folii.
 7. Biorhiza

  Biorhiza, felaktigt Biorrhiza, släkte i insektsordningen steklar.
 8. Hilding Anders

  Hilding Anders, egentligen Hilding Anders Holdings 3 AB, Malmö, industriföretag med tillverkning av sängar och sängutrustning.
 9. enteleki

  enteleki, inom filosofin term härstammande från Aristoteles, som vid beskrivningen av naturliga ändamålsstyrda processer använde den för att beteckna att tinget genom sin form eller natur redan i förväg ”bär sitt mål inom sig” även om det ännu inte är förverkligat – så som t.ex. ett ekollon i sig bär ekens alla egenskaper.
 10. ek–hasselskog

  ek–hasselskog, ekblandskog med mycket hassel samt även björk, sälg, asp, lönn, lind, bok och avenbok och på rika marker också alm och ask.