1. Ekeskog

    Ekeskog, f.d. församling i Töreboda kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
  2. Ingvar Ekesbo

    Ekesbo, Ingvar, född 1928, veterinär, professor i husdjurshygien vid Veterinärhögskolan 1970–77 och vid Sveriges lantbruksuniversitet 1977–93.
  3. Ekshärad

    Ekshärad, församling i Karlstads stift, Hagfors kommun, Värmland (Värmlands län); 3 218 invånare (2016).