1. ekinus

  ekinus, ekinos, den runda nederdelen av ett kolonnkapitäl, vilken likt en kudde förmedlar övergången mellan kolonnskaft och abakus i dorisk kolonnordning.
 2. kolonnordning

  kolonnordning, formsystem i klassisk eller klassiserande arkitektur, med utgångspunkt i kolonnernas och entablementets typer och proportioner.
 3. kapitäl

  kapitäl, det dekorativt utformade krönet på en kolonn, pelare eller pilaster.
 4. echinus

  echinus, del av kapitäl, se ekinus.
 5. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.