1. eklog

  eklog betecknade ursprungligen en dikt eller en diktpassage vald ur ett större verk.
 2. eklog

  eklog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: ek-log-en
  Svensk ordbok
 3. eklogit

  eklogit, metamorf bergart sammansatt av röd granat (almadin–pyrop) och grön pyroxen (omfacit).
 4. eklogitfacies

  eklogitfacies, metamorf facies omfattande de mineralassociationer vilka bildats under förhållanden som karakteriseras av mycket högt allsidigt tryck och hög temperatur (högre än 1 GPa respektive 500 °C).
 5. Petrus Lotichius Secundus

  Lotichius Secundus, Petrus, egentligen Peter Lotz, 1528–60, tysk humanist och nylatinsk diktare, professor i medicin i Heidelberg.
 6. idyll

  idyll (latin idyllium, av grekiska eidyllion ’kort dikt, ofta med ämne ur herdelivet’, diminutivbildning till eidos ’gestalt’, ’bild’), benämning på Theokritos herdedikter på hexameter med motiv från Kos och Sicilien.
 7. Leo III

  Leo III (grekiska Leōn III), född ca 685, död 741, bysantinsk kejsare från 717, som grundare av den s.k. isauriska (egentligen syriska) dynastin kallad ”Leo Isauriern”.
 8. Garcilaso de la Vega

  Garcilaso de la Vega, född ca 1503, död 1536, spansk diktare.
 9. Titus Calpurnius Siculus

  Calpurnius Siculus, Titus, romersk poet, författare till sju bevarade ekloger, dvs. dikter i den pastorala eller bukoliska genren.
 10. Henri Bosco

  Bosco, Henri, 1888–1976, fransk författare.