1. eklogit

  eklogit, metamorf bergart sammansatt av röd granat (almadin–pyrop) och grön pyroxen (omfacit).
 2. eklogitfacies

  eklogitfacies, metamorf facies omfattande de mineralassociationer vilka bildats under förhållanden som karakteriseras av mycket högt allsidigt tryck och hög temperatur (högre än 1 GPa respektive 500 °C).
 3. omfacit

  omfacit, grönt mineral tillhörande pyroxengruppen med sammansättningen (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si 2O 6.
 4. gedrit

  gedrit, mineral nära besläktat med antofyllit med sammansättningen (Mg,Fe 2+) 5Al 2(Si 6Al 2)O 22(OH) 2.