1. eko

  eko är ett ljud från en ljudkälla som har reflekterats mot ett föremål i närheten.
 2. eko

  eko-, hus(hålls)-, miljö-.
 3. eko

  e´ko subst. ~t ~n ORDLED: ek-ot
  Svensk ordbok
 4. Dagens Eko

  Dagens Eko, Sveriges Radios nyhetsprogram med ansvar för public service-företagets nyhetsrapportering i de fyra radiokanalerna.
 5. eko-

  eko- förled
  Svensk ordbok
 6. ekolali

  ekolali, upprepning av annans tal, se ekosymtom.
 7. ekopraxi

  ekopraxi, upprepning av annans kroppsställning eller rörelser, se ekosymtom.
 8. ekokinesi

  ekokinesi (nylat. echocinesia, av eko och grekiska kinēsis ’rörelse’), upprepning av annans kroppsställning eller rörelser, se ekosymtom.
 9. ekogenisitet

  ekogenisitet, förmågan hos t.ex. kroppsvävnaderna att reflektera ultraljudssignaler.
 10. ekovers

  ekovers, poetisk form där ett tillfogat ord upprepar, helt eller delvis, slutordet i dikten eller strofen, så att det som ett eko ger svar på diktens fråga eller utrop.