1. ekon.

  ekon. se ekonomie
  Svensk ordbok
 2. ekointegrering

  ekointegrering, metod att uppskatta tätheten (i vikt eller antal per m 3) av de fiskar vilkas ekon registreras av ett ekolod.
 3. störsändare

  störsändare, utrustning avsedd att hindra eller försvåra användning av (vanligast) radarstationer eller radiomottagare.
 4. ekospärr

  ekospärr, utrustning som används i telenät för att hindra reflekterade talströmmar från mottagarsidan från att gå tillbaka och därmed ge upphov till besvärande ekon i den talandes hörlur.
 5. Cao Yu

  Cao Yu, pseudonym för Wan Jiabao, 1910–96, kinesisk dramatiker.
 6. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 7. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 8. dopplerradar

  dopplerradar, radar som för sin funktion utnyttjar eller är beroende av dopplereffekten för mätning eller för att framhäva eller undertrycka ekon.
 9. Otto Rank

  Rank, Otto, 1884–1939, österrikisk psykoanalytiker, medlem av Freuds inre grupp i Wien redan 1906.
 10. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.