1. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 2. ekorrar

  ekorrar, Sciuridae, familj ekorrartade gnagare med 278 arter.

 3. ekoregion

  ekoregion, land- eller vattenområde definierat ur ett naturvårdsperspektiv.
 4. röd ekorre

  röd ekorre, annat namn på gnagararten ekorre.
 5. ekorrapa

  ekorrapa, annat namn på arten dödskalleapa.
 6. ekorrbär

  ekorrbär, Maianthemum bifolium, art i familjen sparrisväxter.
 7. ekorrbävrar

  ekorrbävrar, Aplodontidae, familj ekorrartade gnagare med en enda art, ekorrbäver (Aplodontia rufa).

 8. grå ekorre

  grå ekorre, Sciurus carolinensis, art i gnagarfamiljen ekorrar.
 9. Ekorådet

  Ekorådet, tidigare centralt samverkansorgan under regeringen som hade till uppgift att följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten i samhället, tidigt uppmärksamma nya inslag i den ekonomiska brottsligheten, samordna planering och myndighetsgemensamma aktioner samt utvärdera och analysera insatserna.
 10. ekorotel

  ekorotel, enhet inom polisen som arbetar med spaning mot och utredning av ekonomisk brottslighet.