1. ekorrsvansmossa

  ekorrsvansmossa, Leucodon sciuroides, art i klassen bladmossor.
 2. ekorrkorn

  ekorrkorn, Hordeum jubatum , art i växtfamiljen gräs.
 3. ekorrapor

  ekorrapor, se dödskalleapor och silkesapor.
 4. ekorrfiskar

  ekorrfiskar, soldatfiskar , Holocentridae, familj beryxartade fiskar med ca 60 arter i tropiska och subtropiska hav.
 5. Ekornavallen

  Ekornavallen, fornlämningsområde i Hornborga, Västergötland, vid ån Slafsan väster om Billingen.
 6. ekorrsvingel

  ekorrsvingel, Vulpia bromoides , art i växtfamiljen gräs.
 7. ekorrspinnare

  ekorrspinnare, Stauropus fagi, art i fjärilsfamiljen tandspinnare.
 8. ekorrbävrar

  ekorrbävrar, Aplodontidae, familj ekorrartade gnagare med en enda art, ekorrbäver ( Aplodontia rufa).
 9. ekorrar

  ekorrar, Sciuridae, familj ekorrartade gnagare med 278 arter.
 10. ekorotel

  ekorotel, enhet inom polisen som arbetar med spaning mot och utredning av ekonomisk brottslighet.