1. Orust

  Orust är Sveriges fjärde största ö och ligger i Bohuslän.
 2. flottning

  flottning, transport av lösa stockar i rinnande vatten ( strömflottning eller lösflottning) eller av virkesbuntar över sjöar eller längs en kust ( sjöflottning, havsflottning eller buntflottning).
 3. ökstock

  ökstock, ekstock , ursprungligen båt av en urholkad ekstock, se stockbåt; senare benämning på flatbottnade ekor byggda av bräder med skarp vinkel mellan sidorna och den plana bottnen.
 4. orustbåtar

  orustbåtar är framför allt mindre typer som jullar ( bohusjulle) och ekor ( orusteka), men även större, som garnbåtar, bankskutor och sjöbåtar.
 5. allmogebåtar

  allmogebåtar, sammanfattande benämning på våra gamla inhemska småbåtar, utformade under bestämda traditions- och funktionsbetingelser och brukade inom bestämda regioner.
 6. eka

  1e`ka subst. ~n ekor ORDLED: ek-an
  Svensk ordbok