1. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 2. ekosystemtjänster

  ekosystemtjänster, produkter och tjänster som organismerna i naturens ekosystem tillhandahåller och som bidrar till människans välfärd och livskvalitet.

 3. ekosofi

  ekosofi, filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor.
 4. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 5. ekosfär

  ekosfär, det tänkta sfäriska skal omkring solen (eller en annan stjärna) inuti vilket temperaturförhållandena är sådana att förutsättningar för liv anses finnas.
 6. ekosystemekologi

  ekosystemekologi, systemekologi, den gren av ekologin som behandlar ekosystemens uppbyggnad, funktion och reglering.
 7. ekosymtom

  ekosymtom, en upprepning av annans rörelser och kroppsställning ( ekopraxi, ekokinesi) eller tal ( ekolali), vilken sker automatiskt och inte är ändamålsenlig eller möjlig att kontrollera.
 8. eko

  eko-, hus(hålls)-, miljö-.
 9. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 10. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.