1. ekosfär

  ekosfär, det tänkta sfäriska skal omkring solen (eller en annan stjärna) inuti vilket temperaturförhållandena är sådana att förutsättningar för liv anses finnas.
 2. ekosofi

  ekosofi, filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor.
 3. ekospärr

  ekospärr, utrustning som används i telenät för att hindra reflekterade talströmmar från mottagarsidan från att gå tillbaka och därmed ge upphov till besvärande ekon i den talandes hörlur.
 4. ekosymtom

  ekosymtom, en upprepning av annans rörelser och kroppsställning ( ekopraxi, ekokinesi) eller tal ( ekolali), vilken sker automatiskt och inte är ändamålsenlig eller möjlig att kontrollera.
 5. ekosystemekologi

  ekosystemekologi, systemekologi, den gren av ekologin som behandlar ekosystemens uppbyggnad, funktion och reglering.
 6. ekostratigrafi

  ekostratigrafi, inom geologin stratigrafi baserad på integrerad kunskap om såväl de paleontologiska som de petrologiska och sedimentära karaktärerna i lagerföljder av sedimentära bergarter.
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. ekosystemtjänster

  ekosystemtjänster, produkter och tjänster som organismerna i naturens ekosystem tillhandahåller och som bidrar till människans välfärd och livskvalitet.

 9. ekosofi

  ekosofi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: eko-sof-in
  Svensk ordbok
 10. ekosystem

  e`kosystem subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: eko--syst-em-et
  Svensk ordbok