1. ekoturism

  ekoturism, form av turism som fokuserar på upplevelser av lokala ekosystem och lokal kultur.
 2. ekotoxikologi

  ekotoxikologi, studiet av främmande kemikalier i naturen.
 3. ekoton

  ekoton, gränszon mellan vegetationstyper.
 4. ekotyp

  ekotyp, ärftligt specialiserad variant (inom en art), anpassad till en viss miljö men inte avskild från andra ekotyper genom någon sterilitetsbarriär.
 5. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 6. ekotyp

  ekotyp , som folkloristiskt begrepp en särform av en folksagotyp, som under avsevärd tid och under isolering utvecklats inom ett kulturområde och därvid av kulturmiljön erhållit en form som avviker från motsvarande sagotyps utformning inom andra kulturområden.
 7. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.
 8. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 9. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 10. ekoterrorism

  e`koterrorism subst. ~en ORDLED: eko--terr-or-ism-en
  Svensk ordbok