1. ekotyp

  ekotyp , som folkloristiskt begrepp en särform av en folksagotyp, som under avsevärd tid och under isolering utvecklats inom ett kulturområde och därvid av kulturmiljön erhållit en form som avviker från motsvarande sagotyps utformning inom andra kulturområden.
 2. ekoturism

  ekoturism, form av turism som fokuserar på upplevelser av lokala ekosystem och lokal kultur.
 3. ekotyp

  ekotyp, ärftligt specialiserad variant (inom en art), anpassad till en viss miljö men inte avskild från andra ekotyper genom någon sterilitetsbarriär.
 4. ekotoxikologi

  ekotoxikologi, studiet av främmande kemikalier i naturen.
 5. ekoton

  ekoton, gränszon mellan vegetationstyper.
 6. ekoterrorism

  e`koterrorism subst. ~en ORDLED: eko--terr-or-ism-en
  Svensk ordbok
 7. ekotoxikolog

  e`kotoxikolog subst. ~en ~er ORDLED: eko--tox-iko-log-en
  Svensk ordbok
 8. ekoturism

  e`koturism subst. ~en ORDLED: eko--tur-ism
  Svensk ordbok
 9. ekotyp

  ekoty´p subst. ~en ~er ORDLED: eko--typ-en
  Svensk ordbok
 10. ekotoxikologi

  e`kotoxikologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: eko--tox-iko-log-in
  Svensk ordbok