1. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 2. Hanna Stjärne

  Stjärne, Hanna, född 1969, journalist, VD för Sveriges Television AB från 2015.
 3. radar

  radar är ett sätt att upptäcka och mäta avståndet till föremål (flygplan, fartyg och så vidare) med radiovågor.
 4. sodar

  sodar, meteorologiskt mätinstrument för bestämning av atmosfärisk turbulens och vindar.
 5. mongo

  mongo, samlingsnamn på flera bantutalande folkgrupper i mellersta Kongo (Kinshasa), norr om ekvatorn (mongo, nkundo, ekonda, ekota, bolia, boyela, mbole, kosai luba m.fl.).
 6. Echo

  Echo, i grekisk mytologi en bergnymf som förälskade sig i Narkissos men avvisades.
 7. Olivia Bergdahl

  Bergdahl, Olivia, född 1989, författare.

 8. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.
 9. Kerstin Brunnberg

  Brunnberg, Kerstin, född 1942, journalist, styrelseordförande i Statens kulturråd 2009–14.
 10. astronomisk avståndsbestämning

  astronomisk avståndsbestämning, beräkning av avstånd mellan astronomiska objekt.