1. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 2. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 3. hjul

  hjul är en enkel ”maskin” som används för att bära upp olika hjulfordon och som detaljer i maskiner av olika slag (kugghjul, svänghjul med mera).
 4. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 5. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 6. skivhjul

  skivhjul, hjul utan ekrar e.d. men med en sammanhängande förbindelse mellan nav och hjulperiferi, t.ex. järnvägshjul och speciella tävlingscykelhjul.
 7. nav

  nav, centrumparti hos hjul och vissa andra hjulformiga kroppar, såsom remskivor.
 8. korsspindel

  korsspindel är en art i djurfamiljen hjulspindlar.
 9. hjulnät

  hjulnät, typ av fångstnät som förekommer hos ett antal spindelfamiljer, bl.a. hjulspindlar, käkspindlar och Uloboridae.
 10. solkors

  solkors, solhjul , hjulkors, cirkelkors som fungerar som solsymbol.