1. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 2. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 3. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 4. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 5. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 6. skivhjul

  skivhjul, hjul utan ekrar e.d. men med en sammanhängande förbindelse mellan nav och hjulperiferi, t.ex. järnvägshjul och speciella tävlingscykelhjul.
 7. nav

  nav, centrumparti hos hjul och vissa andra hjulformiga kroppar, såsom remskivor.
 8. korsspindel

  korsspindel är en art i djurfamiljen hjulspindlar.
 9. eker

  eker är en stav, ett rör eller en tråd som går från mitten (navet) på ett hjul ut till den ring (fälgen) där däcket sitter.
 10. hjulmakare

  hjulmakare, tillverkare av trähjul med ekrar infällda i ett tränav för kärror, last- och åkvagnar.