1. tidsekvation

  tidsekvation, skillnaden mellan en orts sanna soltid och dess medelsoltid.
 2. plasmasfären

  plasmasfären, område i jordens magnetosfär.
 3. breddgrad

  breddgrad, geografisk bredd, latitud, en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader nordlig bredd (° nordlig bredd) eller grader sydlig bredd (° sydlig bredd), beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet.

 4. solsynkron satellit

  solsynkron satellit, satellit i en bana kring jorden (eller annan planet) som behåller oförändrad orientering i förhållande till solen.
 5. astronomiska koordinater

  astronomiska koordinater används för att ange en himlakropps position (ort) på himmelssfären.
 6. polär satellit

  polär satellit, satellit i polär bana kring jorden (eller annan planet).
 7. differentiell rotation

  differentiell rotation, en ickestel rotationsrörelse där vinkelhastigheten varierar med t.ex. avståndet från rotationscentrum eller med avståndet från ”ekvatorsplanet”.
 8. Freja

  Freja, svensk vetenskaplig satellit för norrskensforskning.
 9. strålningsbälte

  strålningsbälte, Van Allen-bälte, område med energirika laddade partiklar infångade av en planets magnetfält.
 10. Uranus

  Uranus, symbol ♅, den sjunde och näst yttersta planeten i solsystemet.