1. ekvilibrist

  ekvilibrist (franska équilibriste, till latin aequilibrium ’jämvikt’), akrobat som uppövat förmågan att balansera (hålla jämvikten på) sin egen kropp, t.ex. lindansare, konstcyklist eller balansör på fristående stege.
 2. ekvilibrist

  ekvilibris´t subst. ~en ~er ORDLED: ekvi-libr-ist-en
  Svensk ordbok
 3. lindansare

  lindansare, ekvilibrist som arbetar på en horisontellt monterad lina av tågvirke (numera företrädesvis stål).
 4. Kirgizistan

  Kirgizistan, stat i Centralasien.

 5. ekvi-

  ekvi- förled
  Svensk ordbok
 6. balanskonstnär

  balanskonstnär [-aŋ`s- el. -an`s-] subst. ~en ~er ORDLED: bal-ans--konst-när-er
  Svensk ordbok
 7. akrobat

  akroba´t subst. ~en ~er ORDLED: akro-bat-en
  Svensk ordbok