1. relationslogik

  relationslogik, studium av relationer betraktade extensionellt.
 2. översättning

  översättning, överföring av ett budskap från ett språk till ett annat, vanligen i skriftlig form; jämför tolkning.
 3. Rainer Maria Rilke

  Rilke, René ( Rainer) Maria, född 4 december 1875, död 29 december 1926, tysk diktare.
 4. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 5. antimateria

  antimateria är uppbyggd på motsvarande sätt som alla fysiska kroppar i vår observerbara omgivning, med den skillnaden att den består av antiatomer och antipartiklar i stället för atomer och elementarpartiklar.
 6. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.