1. ekvivalent

  ekvivalent, likvärdig, fullt motsvarande; inom kemin sägs stökiometriskt likvärdiga mängder vara ekvivalenta.
 2. ekvivalent

  ekvivalent, likvärdig, fullt motsvarande; inom medicinen beteckning för sjukdomssymtom som uppträder i stället för de typiska symtomen.
 3. ekvivalent

  ekvivalent, likvärdig, fullt motsvarande; inom fysiken beteckning för två krafter eller två kraftsystem som fullständigt kan ersätta varandra och ge samma verkan.
 4. ekvivalent schema

  ekvivalent schema, förenklad bild av en elektrisk koppling där en del kopplingselement ersatts med fysikaliska eller matematiska modeller.
 5. ekvivalent

  1ekvivalen´t adj., neutr. ~ ORDLED: ekvi-val-ent
  Svensk ordbok
 6. ekvivalent

  2ekvivalen´t subst. ~en ~er ORDLED: ekvi-val-ent-en
  Svensk ordbok
 7. uteslutningsprincipen

  uteslutningsprincipen, i atomfysiken principen som styr förekomsten av ekvivalenta partiklar i en atom, se Pauli-principen.
 8. pendel

  pendel, en fast kropp upphängd så att den kan svänga fritt kring ett stabilt jämviktsläge.
 9. hemimorf kristall

  hemimorf kristall, inom mineralogin kristall som har en symmetriaxel längs vilken riktning och motriktning ej är ekvivalenta.
 10. GPRS

  GPRS, general packet radio service, tjänst inom digital mobiltelefoni.