1. sammanlagring

    sammanlagring, inom eldistributionen benämning på fenomenet att maximibelastningen från ett antal elabonnenter är mindre än summan av deras största uttag.
  2. Elsäkerhetsverket

    Elsäkerhetsverket, myndighet (i nuvarande form sedan 1993) som ansvarar för övervakning och förbättring av elsäkerheten i Sverige och deltar i internationellt arbete inom området.