1. elspecifik elanvändning

  elspecifik elanvändning innebär att elström används där det är omöjligt eller särskilt opraktiskt att utnyttja andra energibärare.
 2. Epri

  Epri, Electric Power Research Institute, de amerikanska kraftföretagens forskningsinstitut i Palo Alto, Kalifornien.
 3. laststyrning

  laststyrning, inom energitekniken styrning, och därmed bättre fördelning, av energianvändning över tiden.
 4. elmarknad

  elmarknad, benämning på den konkurrensutsatta marknaden för aktörer som är inblandade i produktion, leverans och konsumtion av elektricitet.
 5. FERA

  FERA, Föreningen för elektricitetens rationella användning , nätverk av företag och organisationer som bildades 1927.
 6. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 7. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 8. energifrågan

  energifrågan, sammanfattande benämning på de politiska problem som har att göra med energiförsörjning och energianvändning.
 9. vattenenergi

  vattenenergi, läges- och rörelseenergi hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar.
 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.