1. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 2. elasticitet

  elasticitet, i ekonomiska sammanhang ett mått som anger en variabels, vanligen efterfrågans eller utbudets, känslighet för förändringar i någon annan variabel, vanligen priser eller inkomst.
 3. fördröjd elasticitet

  fördröjd elasticitet, anelasticitet, uppstår i viskoelastiska material genom den viskösa komponentens hastighetsberoende.
 4. elasticitet

  elasticite´t subst. ~en ORDLED: elast-ic-itet-en
  Svensk ordbok
 5. elastisk energi

  elastisk energi, se elasticitet.
 6. fritungeinstrument

  fritungeinstrument, musikinstrument hos vilka tonen alstras av s.k. genomslående tungor.
 7. piassava

  piassava, gemensamt namn på fibermaterial ur bladslidorna från ett flertal arter palmer.
 8. turgor

  turgor, inom medicinen den spänning och elasticitet som finns i en vävnad, vanligen huden.
 9. resiliens

  resiliens, eftergivenhet, elasticitet.
 10. pseudoxanthoma elasticum

  pseudoxanthoma elasticum, detsamma som Grönblad–Strandbergs sjukdom.