1. elastisk

  elas´tisk adj. ~t ORDLED: elast-isk
  Svensk ordbok
 2. elastisk energi

  elastisk energi, se elasticitet.
 3. elastisk stöt

  elastisk stöt, en stöt eller kollision mellan två kroppar som är sådan att kropparnas sammanlagda rörelseenergi är densamma före och efter stöten.
 4. elastiskt material

  elastiskt material, material i en kropp som belastad och därefter fullständigt avlastad återtar sin ursprungliga form.
 5. elastiska linjen

  elastiska linjen, den utböjningskurva som en balk antar när den belastas (Euler 1744).
 6. elastiskt stöd

  elastiskt stöd, detalj anpassad för att successivt ta upp en last på en konstruktion och därmed skydda denna.
 7. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 8. fritungeinstrument

  fritungeinstrument är musikinstrument där tonen uppstår när en tunga av metall eller bambu i instrumentet vibrerar.
 9. bindväv

  bindväv, vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer.
 10. Jerry Lewis

  Lewis, Jerry, egentligen Joseph (eller Jerome) Levitch, 1926–2017, amerikansk filmkomiker (skådespelare och regissör).