1. elastisk energi

  elastisk energi, se elasticitet.
 2. elastiskt material

  elastiskt material, material i en kropp som belastad och därefter fullständigt avlastad återtar sin ursprungliga form.
 3. elastisk stöt

  elastisk stöt, en stöt eller kollision mellan två kroppar som är sådan att kropparnas sammanlagda rörelseenergi är densamma före och efter stöten.
 4. elastiskt stöd

  elastiskt stöd, detalj anpassad för att successivt ta upp en last på en konstruktion och därmed skydda denna.
 5. elastiska linjen

  elastiska linjen, den utböjningskurva som en balk antar när den belastas (Euler 1744).
 6. elastisk

  elas´tisk adj. ~t ORDLED: elast-isk
  Svensk ordbok
 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 8. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 9. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 10. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).