1. Eld

  Eld, signatur för författaren Erik Lundegård.
 2. eld

  eld är förbränning som sker med öppen låga.
 3. eld

  eld subst. ~en ~ar ORDLED: eld-en
  Svensk ordbok
 4. grekisk eld

  grekisk eld, bysantinskt vapen särskilt avsett för sjöstrid, se brandstridsmedel.
 5. Hestias eld

  Hestias eld, benämning på universums medelpunkt i pytagoreisk filosofi.
 6. bengalisk eld

  bengalisk eld, en fyrverkeriblandning bestående av salpeter, svavel och antimonsulfid.
 7. indirekt eld

  indirekt eld, militär term: skjutning mot mål som inte syns från skjutplatsen.
 8. direkt eld

  direkt eld, militär term som innebär skjutning med direkt riktning mot målet, vilket förutsätter att detta syns från pjäsplatsen.
 9. eld och glöd

  eld och glöd, annat namn på växtarten eldkrona.
 10. eld- och luftmaskin

  eld- och luftmaskin, äldre benämning på atmosfärisk ångmaskin av Newcomens typ.