1. elegi

  elegi, i antikens poesi varje dikt, som är skriven på elegiskt versmått (elegiskt distikon).
 2. elegi

  elegi [-gi´ äv. -ʃi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: e-leg-in
  Svensk ordbok
 3. Elegierna från Chu

  Elegierna från Chu , kinesiska Chuci, är en samling sydkinesisk poesi från 300-talet f.Kr.–100-talet e.Kr., sammanställd och kommenterad av Wang Yi (död 158 e.Kr.) E. omfattar bl.a. Möte med sorgen, ett allegoriskt poem bestående av 187 verspar, som skildrar en överjordisk resa, under vilken skalden söker en ädel furste värdig hans tjänster.
 4. e-legitimation

  e-legitimation, elektronisk legitimation, e-leg, eID, BankId®, elektronisk legitimationshandling som används för säker identifiering på internet.

 5. elegisk

  ele´gisk adj. ~t ORDLED: e-leg-isk
  Svensk ordbok
 6. Pablo Neruda

  Neruda, Pablo, pseudonym för Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, född 12 juli 1904, död 23 september 1973, chilensk författare, Nobelpristagare i litteratur 1971.
 7. Cynthia

  Cynthia, sångmö i den romerske skalden Propertius elegier.
 8. Antimachos från Kolofon

  Antimachos från Kolofon, ca 400 f.Kr., grekisk skald.
 9. Robert Motherwell

  Motherwell, Robert, 1915–91, amerikansk konstnär.
 10. Vinicius de Moraes

  Moraes, Vinicius de, 1913–80, brasiliansk författare och tonsättare.