1. elegi

  elegi, i antikens poesi varje dikt, som är skriven på elegiskt versmått (elegiskt distikon).
 2. Elegierna från Chu

  Elegierna från Chu , kinesiska Chuci, är en samling sydkinesisk poesi från 300-talet f.Kr.–100-talet e.Kr., sammanställd och kommenterad av Wang Yi (död 158 e.Kr.) E. omfattar bl.a. Möte med sorgen, ett allegoriskt poem bestående av 187 verspar, som skildrar en överjordisk resa, under vilken skalden söker en ädel furste värdig hans tjänster.
 3. e-legitimation

  e-legitimation, elektronisk legitimation, e-leg, eID, BankID®, elektronisk legitimationshandling som används för säker identifiering på internet.

 4. elegi

  elegi [-gi´ äv. -ʃi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: e-leg-in
  Svensk ordbok
 5. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 6. elegisk

  ele´gisk adj. ~t ORDLED: e-leg-isk
  Svensk ordbok
 7. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.
 8. lyrik

  lyrik, jämte epik och dramatik en av diktens tre grundformer eller ”naturformer”, som Goethe kallade dem.
 9. Giovanni Boccaccio

  Boccaccio, Giovanni, född 1313, död 21 december 1375, italiensk författare.
 10. Ars

  Ars, konst- och litteraturtidskrift utgiven i ett nummer 1942 av Arne Häggqvist och Adja Yunkers.