1. Elena Ferrante

  Ferrante, Elena, pseudonym för en italiensk författare som skriver under anonymitet.

 2. elenergi

  elenergi är detsamma som elektrisk energi och el.
 3. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 4. kärnkraftverk

  kärnkraftverk, anläggning som framställer el ur kärnenergi.

 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. Elena

  Elena, rumänsk prinsessa, se Magda Lupescu.
 7. Elena Poniatowska

  Poniatowska, Elena, född 1933, mexikansk författare.

 8. elbil

  elbil är en bil som drivs med elektrisk ström.
 9. Nicolae Ceaușescu

  Ceaușescu, Nicolae, född 26 januari 1918, död 25 december 1989, rumänsk politiker, sitt lands härskare 1965–89.
 10. kraftverk

  kraftverk är en anläggning där elektrisk energi (el) alstras och skickas ut på elnätet.