1. elenergi

  elenergi, elektrisk energi, detsamma som el.
 2. Elena Ferrante

  Ferrante, Elena, pseudonym för en italiensk författare som skriver under anonymitet.

 3. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 4. kärnkraftverk

  kärnkraftverk, anläggning som framställer el ur kärnenergi.

 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. Elena

  Elena, rumänsk prinsessa, se Magda Lupescu.
 7. Elena Poniatowska

  Poniatowska, Elena, född 1933, mexikansk författare.

 8. hus

  hus är en byggnad med minst ett rum, som används som bostad, skola, affär eller på annat sätt.
 9. hybridbil

  hybridbil, i allmänt språkbruk liktydigt med elhybridbil, det vill säga en bil försedd med såväl förbränningsmotor som en eller flera elektriska motorer.

 10. elbil

  elbil är en bil som drivs med elektrisk ström.