1. elevation

  elevation, vinkeln mellan ett skjutvapens kärnlinje (eldrörets medellinje) och vågplanet genom eldrörets mynning före skottlossning.
 2. elev

  ele´v subst. ~en ~er ORDLED: e-lev-en
  Svensk ordbok
 3. elevråd

  elevråd, organ på en skola som demokratiskt företräder alla elever gentemot lärare och skolledning.
 4. Elevförbundet

  Elevförbundet bildades 1938 under namnet STSE (Statens tekniska skolors elevförbund), som 1947 ändrades till TLE (Tekniska Läroverks Elevförbund) och under 1970-talet till Elevförbundet.
 5. elevation

  elevation, vertikal ritningsprojektion av en byggnad.
 6. elevation

  elevation, bruket att vid nattvarden lyfta upp, elevera, det invigda brödet och vinet efter konsekrationen.
 7. elevkår

  elevkår, samtliga elever vid en lokal skola.
 8. elevhälsa

  elevhälsa är sådant som skolan gör för att alla elever ska må bra och klara av skolarbetet.
 9. elevvård

  elevvård kallade man tidigare det som skolan gjorde för att alla elever skulle må bra och klara skolarbetet.
 10. elevkår

  elevkår, lokal sammanslutning av elever på en skola som arbetar med elevfrågor.