1. elev

  ele´v subst. ~en ~er ORDLED: e-lev-en
  Svensk ordbok
 2. elevråd

  elevråd, organ på en skola som demokratiskt företräder alla elever gentemot lärare och skolledning.
 3. elevhälsa

  elevhälsa, hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
 4. elevkår

  elevkår, samtliga elever vid en lokal skola.
 5. elevvård

  elevvård kallade man tidigare det som skolan gjorde för att alla elever skulle må bra och klara skolarbetet.
 6. elevkår

  elevkår, lokal sammanslutning av elever på en skola som arbetar med elevfrågor.
 7. elevator

  elevator, annat ord för hiss, särskilt varuhiss.
 8. Elevförbundet

  Elevförbundet bildades 1938 under namnet STSE (Statens tekniska skolors elevförbund), som 1947 ändrades till TLE (Tekniska Läroverks Elevförbund) och under 1970-talet till Elevförbundet.
 9. elevons

  elevons (av engelska elevator ’höjdroder’ och ailer on ’skevroder’, av franska aileron ’liten vinge’, ’vingspets’), roderytor på flygplan utan stabilisator med vilka rörelser i både roll- och tippled kan styras.
 10. elevation

  elevation, vinkeln mellan ett skjutvapens kärnlinje (eldrörets medellinje) och vågplanet genom eldrörets mynning före skottlossning.