1. Elf Aquitaine

  Elf Aquitaine, Paris, fransk olje-, gas-, kemi- och läkemedelskoncern.

 2. elfenbenssvart

  elfenbenssvart, ett svart pigment som till 10–20 % består av kol och i övrigt av kalciumfosfat.
 3. elfenbensnöt

  elfenbensnöt, frö från elfenbenspalmer. Elfenbensnötterna är stora som hönsägg och har en kritvit, benhård frövita som består av cellulosa.
 4. elfenbenskartong

  elfenbenskartong, mycket styv, blank kartong, avsedd för tryckning av inbjudningskort, menyer o.d. Styvheten fås genom att flera ark limmas samman.
 5. elfenbenstorn

  elfenbenstorn är en klassisk symbol för den oåtkomliga avskildhet till vilken diktaren eller konstnären flyr från verkligheten för att undgå offentlighetens påträngande uppmärksamhet.
 6. elfiske

  elfiske, fiskemetod vid vilken fisken bedövas med hjälp av likström i sötvatten.
 7. elfenbenspalmer

  elfenbenspalmer, Phytelephas macro­carpa och P. seemanni, arter i växtfamiljen palmer.
 8. elfilter

  elfilter, detsamma som elektrofilter.
 9. elfenbensnäbb

  elfenbensnäbb, Campephilus prin­ci­palis , art i fågelfamiljen hackspettar.
 10. elfenben

  elfenben, material som utgörs av tandben (dentin) från vissa däggdjur.