1. Kjeld Elfelt

    Elfelt, Kjeld, 1902–93, dansk litteraturkritiker och översättare, litteraturredaktör i Berlingske Tidende 1932–45.
  2. proppsäkring

    proppsäkring, äldre skydd mot elfel i form av en s.k smältsäkring, som smälter och bryter strömmen om ett fel uppstår. Många säkringar i bostäder är fortfarande av denna typ.
  3. dubbelfel

    dubb`elfel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dubbel--fel-et
    Svensk ordbok