1. elgenerator

  elgenerator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 2. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 3. kärnreaktor

  kärnreaktor är en anläggning där man ordnar en kedjereaktion med atomkärnor för att få energi.
 4. fjärrvärme

  fjärrvärme är varmvatten som leds i rör från ett värmeverk och värmer bostäder och industrier i en tätort.
 5. vattenturbin

  vattenturbin, central del i elproduktionsanläggning som utnyttjar en nivåskillnad hos vatten (lägesenergi).
 6. reaktorblock

  reaktorblock, den del av ett kärnkraftverk som innehåller en reaktor med tillhörande turbin, elgenerator och hjälputrustning.
 7. tryckvattenreaktor

  tryckvattenreaktor, PWR (av engelska Pressurized Water Reactor), kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten under så högt tryck att praktisk taget ingen kokning förekommer.
 8. elektrisk generator

  elektrisk generator, elgenerator, elektrisk maskin för omvandling av mekanisk energi till elektrisk.
 9. värmekraftverk

  värmekraftverk är anläggningar där man använder värme för att framställa el.
 10. saltkraftverk

  saltkraftverk, saltgradientkraftverk, osmoskraftverk, kraftverk som baseras på utvinning av energi genom osmos då sött vatten blandar sig med salt havsvatten, saltgradientenergi.