1. elimination

  elimination, avlägsnande, bortskaffande. sammanfattande benämning på de olika processer som leder till att en substans försvinner från kroppen, i regel från blodet.
 2. elimination

  elimination, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem bildas genom avspjälkande av två antingen identiska eller olika fragment från en molekyl.

 3. elimination

  elimination, avlägsnande, bortskaffande. inom matematiken en metod att lösa ekvationssystem.
 4. elimination

  elimination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: e-lim-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. disackarider

  disackarider, kolhydrater som kan antas bildade ur två monosackarider genom elimination av en vattenmolekyl.
 6. eliminationsdiet

  eliminationsdiet, eliminationskost , diet där man metvetet undviker ett eller flera födoämnen.
 7. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 8. cytokromer

  cytokromer, en stor grupp rödbruna proteiner som innehåller en eller flera hemgrupper och som finns i de flesta organismer, där de deltar i redoxreaktioner.
 9. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 10. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.