1. eliminera

  eliminera är att ta bort något.
 2. eliminera

  elimine´ra verb ~de ~t ORDLED: e-lim-in-er-ar SUBST.: eliminerande, eliminering; elimination
  Svensk ordbok
 3. hakmossor

  hakmossor, Rhytidiadelphus, släkte bladmossor med fyra arter i Sverige.
 4. renormering

  renormering, den beräkningsprocess som används inom kvantelektrodynamiken och andra kvantfältteorier för att eliminera formella divergenser som där uppträder.
 5. resorptionsfeber

  resorptionsfeber, feber som uppkommer i samband med att kroppen eliminerar (resorberar) ansamlingar av vätskor, t.ex. var.
 6. antitranspirationsmedel

  antitranspirationsmedel, ämne som används för att minska eller eliminera svettning, oftast i armhålorna.
 7. hjulbalansering

  hjulbalansering, korrigering av avvikelser från den rent rotationssymmetriska massfördelningen hos (i synnerhet snabbt roterande) hjul, varigenom oönskade krafter från centrifugal- och gyralverkan elimineras.
 8. nervsnitt

  nervsnitt, veterinärmedicinsk benämning på en metod att eliminera kronisk smärta genom att skära av den känselnerv som leder impulser från det smärtande stället.
 9. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 10. gasturbinbil

  gasturbinbil, fordon som framdrivs av en gasturbin.