1. elit

  elit, i sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende.
 2. elit

  eli´t subst. ~en ~er ORDLED: e-lit-en
  Svensk ordbok
 3. Elite

  Elite, datorspel konstruerat 1984 av britterna David Braben och Ian Bell för hemdatorn BBC Micro.
 4. elitplanta

  elitplanta, en vegetativt förökad växt som härstammar från en kärnplanta.
 5. elitcirkulation

  elitcirkulation, Vilfredo Paretos teori om historiens cykliska förlopp.
 6. elitserien

  elitserien, högsta nivån i seriespelet inom en mängd idrotter, bl.a. bandy, bowling, handboll och volleyboll.
 7. elitträd

  elitträd, träd vilkas avkommor visat att de är bärare av värdefulla arvsanlag.
 8. elitstambok

  elitstambok, register över avelsdjur med uppgifter om härstamning och nedärvningsresultat för i aveln särskilt framstående föräldradjur.
 9. elitutsäde

  elitutsäde, utsäde som framställs för att upprätthålla en modersort i ursprungligt skick med oförändrade egenskaper.
 10. elitavel

  elitavel, benämning på det avelsarbete med olika husdjur som bedrivs i kärnbesättningar där man producerar avelsdjur, främst handjur.