1. elit

  elit, i sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende.
 2. Elite

  Elite, datorspel konstruerat 1984 av britterna David Braben och Ian Bell för hemdatorn BBC Micro.
 3. elitavel

  elitavel, benämning på det avelsarbete med olika husdjur som bedrivs i kärnbesättningar där man producerar avelsdjur, främst handjur.
 4. elitserien

  elitserien, högsta nivån i seriespelet inom en mängd idrotter, bl.a. bandy, bowling, handboll och volleyboll.
 5. elit

  eli´t subst. ~en ~er ORDLED: e-lit-en
  Svensk ordbok
 6. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 7. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 8. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 9. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 10. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.