1. elit

  elit, i sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende.
 2. elitserien

  elitserien, högsta nivån i seriespelet inom en mängd idrotter, bl.a. bandy, bowling, handboll och volleyboll.
 3. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 4. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 5. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 6. elitstambok

  elitstambok, register över avelsdjur med uppgifter om härstamning och nedärvningsresultat för i aveln särskilt framstående föräldradjur.
 7. tvåkammarsystem

  tvåkammarsystem, en folkrepresentations fördelning på två var för sig beslutande församlingar.
 8. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 9. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 10. imperium

  imperium, stormakt med världsomspännande intressen där den maktägande eliten härskar både över det egna folket och över andra, underkuvade folk.