1. eloquentia corporis

  eloquentia corporis, ursprungligen förmåga att uttrycka sig (väl) med mimik eller kroppsspråk; nu i regel den pondus som reslighet och framför allt korpulens lätt skänker.
 2. eloquentia

  eloquentia [-kven´ts-] subst., ingen böjning ORDLED: eloqu-ent-ia
  Svensk ordbok
 3. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 4. elokvens

  elokvens, vältalighet.
 5. vältalighet

  vältalighet, latin eloquentia, konsten att uttrycka sig väl i tal och skrift, se retorik.
 6. Skytteanska professuren

  Skytteanska professuren, professur i vältalighet och statskunskap ( eloquentia et politice) som 1622 inrättades i Uppsala genom en donation av Johan Skytte.
 7. italienska

  italienska, romanskt språk som talas som modersmål av knappt 60 miljoner (2010), varav 54 miljoner i Italien.
 8. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 9. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 10. elokvens

  elokven´s subst. ~en ORDLED: elokv-ens-en
  Svensk ordbok