1. elritsa

  elritsa, kvidd, hamntorsk, Phoxinus phoxinus, art i familjen karpfiskar.
 2. elritsa

  e`lritsa subst. ~n elritsor ORDLED: elrits-an
  Svensk ordbok
 3. kvidd

  kvidd, annat namn på fiskarten elritsa.
 4. hamntorsk

  hamntorsk, annat namn på fiskarten elritsa, huvudsakligen använt i Stockholms skärgård.
 5. betesfisk

  betesfisk, agn, naturligt bete som används vid fiske.
 6. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 7. karpfiskar

  karpfiskar, Cyprinidae , familj karpartade fiskar med ca 2 060 arter i sötvatten i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika.
 8. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 9. kvidd

  kvidd subst. ~en ~er ORDLED: kvidd-en
  Svensk ordbok
 10. sabbik

  sabb´ik subst. ~en ~ar ORDLED: sabb-ik-en
  Svensk ordbok