1. El Salvador

  El Salvador, stat vid stillahavskusten i Centralamerika.

 2. Elsa Beskow

  Beskow, Elsa, född Maartman 11 februari 1874, död 30 juni 1953, konstnär och författare; jämför släktartikel Beskow.

 3. Elsass–Lothringen

  Elsass–Lothringen, det tyska namnet på Alsace-Lorraine.
 4. Elsa Laula Renberg

  Laula Renberg, Elsa, 1877–1931, svensk-norsk förkämpe för samernas rättigheter.

 5. Elsie Johansson

  Johansson, Elsie, född Eriksson 1931, författare.
 6. elsäkerhet

  elsäkerhet, resultatet av de krav som ställs på elanläggningar, -installationer, -materiel och -apparater för att förhindra personskador och bränder.
 7. Elsa Brändström

  Brändström, Elsa, 1888–1948, hjälparbetare, rödakorsdelegat i Ryssland 1914–20.
 8. Elsa Beskow-plaketten

  Elsa Beskow-plaketten, litterärt pris som instiftats av Svensk biblioteksförening (tidigare Sveriges Allmänna Biblioteksförening) och utdelas årligen sedan 1958 till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.
 9. Elsäkerhetsverket

  Elsäkerhetsverket, myndighet (i nuvarande form sedan 1993) som ansvarar för övervakning och förbättring av elsäkerheten i Sverige och deltar i internationellt arbete inom området.
 10. Elsa Eschelsson

  Eschelsson, Elsa, 1861–1911, jurist, Sveriges första kvinnliga juris doktor.