1. emalj

  emalj är en mycket hård yta.
 2. emalj

  emalj, borosilikatbaserad beläggning, applicerad genom smältsintring på stål, gjutjärn, aluminium eller annan metall.
 3. emalj

  emal´j subst. ~en ~er ORDLED: emalj-en
  Svensk ordbok
 4. emaljarbeten

  emaljarbeten, utförda i konstnärligt och dekorativt syfte, omfattar två tekniker, guldsmedsemalj och målaremalj.
 5. emaljorgan

  emaljorgan, den del av tandanlaget som bestämmer form och storlek på tandkronan och som bildar emaljen.
 6. emaljöga

  emaljöga, folklig benämning på konstgjort öga, ögonprotes som bärs av kosmetiska skäl och för att skydda ögonhålan efter förlust av öga.
 7. emaljmålning

  emaljmålning, äldre benämning på målning med överglasyrfärger på glas och keramik, se överglasyrmålning.
 8. emaljfärg

  emaljfärg, pigment av metalloxider, tillsatta med glasfluss, som används för emaljarbeten.
 9. emaljör

  emaljö´r subst. ~en ~er ORDLED: emalj-ör-en
  Svensk ordbok
 10. emaljera

  emalje´ra verb ~de ~t ORDLED: emalj-er-ar SUBST.: emaljerande, emaljering
  Svensk ordbok