1. emballera

  emballe´ra [em- äv. am-] verb ~de ~t ORDLED: em-ball-er-ar SUBST.: emballerande, emballering
  Svensk ordbok
 2. dagerrotypi

  dagerrotypi, daguerreotypi, fotograferingsmetod, det äldsta praktiskt användbara fotografiska förfarande som efterlämnat ett varaktigt resultat.
 3. förpacka

  förpack´a verb ~de ~t ORDLED: för-pack-ar SUBST.: förpackande, förpackning
  Svensk ordbok
 4. bal

  1bal subst. ~en ~ar ORDLED: bal-en
  Svensk ordbok
 5. emballage

  emballage [embala´ʃ äv. ambala´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: em-ball-ag-et
  Svensk ordbok
 6. boll

  boll [bål´] subst. ~en ~ar ORDLED: boll-en
  Svensk ordbok